Spoločnosť GENERIX, a.s. je investično - poradenská spoločnosť, ktorej počiatky siahajú do roku 1997.

Počas svojho vývinu prešla procesom transformácie a fúziami, ktoré vyústili do súčasnej holdingovej štruktúry so sídlom materskej spoločnosti v Londýne (UK). Toto rozmiestnenie dáva maximálny priestor na realizáciu našich projektov a možností poskytovaných služieb pri zachovaní diverzifikácie rizika s čo najlepším prístupom na trh.

Tím spoločnosti si časom získal reputáciu dynamického subjektu, kde know-how sa tvorilo počas realizácie projektov formou outsourcingových služieb pre našich klientov.

Pri investovaní a riadení jednotlivých projektov „skupina GENERIX“ realizuje hands-on prístup zameraný na dosiahnutie maximálnej návratnosti investície, čo jej umožňuje veľkú flexibilitu a individuálny prístup k investičným príležitostiam.

 

Hlavné ciele

:: rozširovanie svojej pôsobnosti do iných oblastí juhovýchodnej EURÓPY.
:: dlhodobé investovanie s priemerným výnosom vlastného kapitálu na úrovni tridsať percent p.a..
:: udr┼żanie si stabilného postavenia na trhu.

 

Zastúpenie spoločnosti