Investovanie do rizikových aktív

Táto divízia je z nášho pohľadu nosná, čo znamená, že tvorí hlavné zameranie našej „skupiny GENERIX“. Jej začiatky budovania siahajú do roku 1998, kedy vznikal aj súčasný know-how spoločnosti pri realizácii predmetných aktivít v rámci outsourcingu.

Jej bližšia špecifikácia je - investovanie do rizikových pohľadávok, nehnuteľností, prípadne iných aktív, ktorých uplatnenie, zabezpečenie a ochrana je právne problematické alebo investovanie do jednotlivých súdnych sporov, ktoré majú veľmi problematický právny základ.

Náš prístup nie je založený len na klasickom factoringu - deblokácii, ale naše know-how vychádza predovšetkým z kompletnej hĺbkovej analýzy jednotlivých projektov postupom ad hoc. Naše renomé odráža aj množstvo získaných klientov (viď referencie) ako aj už spomínaný objem realizovaných projektov, ktorý v súčasnosti predstavuje cca 96 mil. EUR.

 

Private Equity

V rámci private equity transakcií sa „skupina GENERIX“ člení na dve oblasti projektov. Prvú oblasť tvoria korporátne investície, akými sú rozvojové projekty, greenfield projekty a brownfield projekty založené na reštrukturalizácii vybraných spoločností. Ďalšou oblasťou sú investície do portfólií korporátnych a retailových pohľadávok, a investície do problematických aktív.

Hlavné zameranie skupiny sa v rámci private equity operácií orientuje predovšetkým na sektor zdravotníctva a financií.

 

Real Estate

Nová divízia „skupiny GENERIX“ real estate bola založená v roku 2007. Aj keď je táto divízia pomerne mladá, vzhľadom na skúsenosti managementu už v súčasnosti pracuje na stredne veľkých až veľkých projektoch, kde sa objem investícii pohybuje od 16,5 mil. EUR - 50 mil. EUR. V rámci trhu sa spoločnosť sústreďuje na rastúci potenciál v Slovenskej a Českej republike, hlavne mimo lokalít hlavných miest.

Ďalej poskytuje poradenstvo, prípadne spolupracuje pri zabezpečovaní finančných zdrojov a umiestňovania predmetných realít do jednotlivých fondov, pričom sa orientuje na projekty výstavby administratívnych budov a nadštandardných rezidenčných projektov.

Aj keď sme uviedli, že táto divízia je veľmi mladá, v súčasnosti sa nám podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu s renomovanými zahraničnými developermi a investičnými spoločnosťami, ktoré veľkou mierou oceňujú náš prístup, a s ktorými pripravujeme realizáciu nami vybraných projektov.

 

Energetický development

Je najmladšou divíziou, ktorá vznikla ako reakcia na novú koncepciu energetickej politiky Slovenskej republiky. Do popredia kladie bezpečnosť elektrizačnej sústavy, diverzifikáciu energetických zdrojov a ochranu životného prostredia.

Túto divíziu zastupuje naša dcérska spoločnosť ICE CUBE, s. r. o.