Sektor zdravotníctva – nákup pohľadávok:

 

Sektor zdravotníctva - mandátna správa pohľadávok:

 

Verejné obstarávanie:

 

Odkup pohľadávok